Bättre för planeten. Bättre för människor. Bättre tillsammans.

Välkommen till Together Tomorrow, det är här som vi och alla våra aktiviteter för världen samlas. Vi är på en resa tillsammans, för att först då kan vi förverkliga en reell och långvarig skillnad. Vare sig om det rör sig om produkter, människor, hållbarhet eller medarbetarnas trivsel, så är våra ambitioner höga. Nu, mer än någonsin, har vi en plikt att påverka värden och varandra positivt. Varje åroffentliggörs våra hållbarhetsprestationer i en årsrapport.

Ambitioner & Initiativ

Människor

Människor

Planeten

Planeten

Produkt

Produkt

Sedan implementeringen av vår hållbarhetsstrategi i 2015, strävar vi efter att lägga till socialt värde och minska våra klimatavtryck. Med utgångspunkt i FN´s mål för en hålbar utveckling identifierade vi tre huvudområden; arbetsplats, miljö och samhäller. Vi tar dessa hoppfulla mål seriöst och önskar att finna den rätta balancen mellan människor, planet och produkt.
Medarbetare i hela vår värdekedja ska känna sig trygga, sunda, likvärdigt behandlade, samt utvecklade och stimulerade i en miljö som styrs av mångfald och jämställdhet. Vi vill agera miljömedvetet. Genom att använda resurser på ett effektivt sätt, utmana begränsningar och bidra till de positiva påverkningarna av klimat och biodiversitet önskar vi att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer ghar vi en plikt att lösa de hållbarhetsutmaningar, som också kan uppstå i de länder, där varorna produceras.
Innen 2024 vil vi:
 • Säkerställa rimilga arbetsgörhållanden för 65.000 anställda runt om i världen
 • Reducera vårt klimatavtryck med 20%
 • Uppmana och ge både kunder och medarbetare möjlighet till en mer hälsosam, hållbar och djurvänlig livsstil
För att säkerställa att vi når dessa mål, har vi 8 åtaganden:
 • transparans i försörjningskedjan
 • positivt inflytande på samhället
 • diversitet & jämlikhet
 • arbetsstyrkans trivsel
 • minska miljöpåverkan
 • designa hållbara produkter & kollektioner
 • medarbetartrivsel
 • djurvälfärd
Vi förbättrar oss konstant och vi implementerar hela tiden nya steg för att säkra att vårt sociala ansvar är integrerat i alla delar av vår verksamhet.

Senaste prestationerna

I 2020 hade vi betydande framsteg inom det här ämnet. Utöver lanceringen av Together Tomorrow, har vi ännu fler höjdpunkter att vara stolta över! Vi har undertecknat FNs Women Empowerment-princip och börjat att stärka konsdiversitet och jämlikhet. Vi fortsatte även med att implementera UNICEF Better Business for Children-initiativet i Bangladesh. 10% av våra produkter blev producerade av mer hållbara material. Alla plastpåsar ersattes av återanvända poly-påsar.

Vi är på väg, men vi vill uppnå mer! Var med och hjälp oss att göra framtiden ljusare för oss alla.

Ställ in jobb-påminnelser